„Przemyślane, Ambitne, Rozsądne, Trafne, Niezawodne i Efektywne Rozwiązania”

Opinie o nas ...
opinie windykacja długów Opole

Wysoka jakość usług świadczona przez ZDBP PARTNER w połączeniu ze skuteczną i rzetelną ich realizacją pozwala nam stwierdzić, iż jest to odpowiednia firma do tego typu dziafań.
KOMANDOR OPOLE S.A.

 

Szkolenia ...
windykacja długów Opole

Niniejszym informujemy, iż od marca 2012 roku rozpoczynamy bezpłatne szkolenia w zakresie prewencji windykacyjnej. Szkolenia będą skierowane do osób zatrudnionych w działach księgowości lub windykacyjnych i mają na celu przedstawienie problemów związanych z nierzetelnymi kontrahentami pod kątem ewentualnej przyszłej windykacji.

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami.windykacja długów Opole

Zespół Doradztwa Biznesowego PARTNER sp. z o.o. jest członkiem Izby Gospodarczej „Śląsk”.301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

Tablice odsetek

Od kiedy

Wysokość odsetek
(w skali roku)

Rozporządzenie
(podstawa prawna)

od 15 grudnia 2008 r.

13 %

(Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1434)

od 15 października 2005 r.

11,5 %

(Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1662)

od 10 stycznia 2005 r.

13,5 %

(Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 16)

od 25 września 2003 r.

12,25 %

(Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1613)

od 1 lutego 2003 r.

13 %

(Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 137)

od 25 lipca 2002 r.

16 %

(Dz. U. z 2002 r. Nr 117, poz. 1009)

od 15 grudnia 2001 r.

20 %

(Dz. U. z 2001 r. Nr 143, poz. 1612)

od 1 listopada 2000 r.

30 %

(Dz. U. z 2000 r. Nr 90, poz. 996)

od 15 maja 1999 r.

21 %

(Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 429)

od 1 lutego 1999 r.

24 %

(Dz. U. z 1999 r. Nr 7, poz. 52)

od 15 kwietnia 1998 r.

33 %

(Dz. U. z 1998 r. Nr 45, poz. 270)

od 1 stycznia 1997 r.

35 %

(Dz. U. z 1996 r. Nr 151, poz. 713)

od 15 grudnia 1995 r.

46 %

(Dz. U. z 1995 r. Nr 141, poz. 694)

od 1 maja 1993 r.

54 %

(Dz. U. z 1993 r. Nr 33, poz. 148)

od 15 sierpnia 1992 r.

60 %

(Dz. U. z 1992 r. Nr 60, poz. 304)

od 15 września 1991 r.

80 %

(Dz. U. z 1991 r. Nr 82, poz. 367)

od 1 marca 1991 r.

140 %

(Dz. U. z 1991 r. Nr 12, poz. 50)

od 1 grudnia 1990 r.

90 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 478)

od 1 lipca 1990 r.

60 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 41, poz. 241)

od 1 maja 1990 r.

144 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 28, poz. 166)

od 1 kwietnia 1990 r.

216 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 19, poz. 116)

od 1 marca 1990 r.

216 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 11, poz. 70)

od 1 lutego 1990 r.

480 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 25)

od 1 stycznia 1990 r.

720 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 1, poz. 1)

od 1 listopada 1989 r.

120 %

(Dz. U. z 1989 r. Nr 57, poz. 338)

od 16 lipca 1989 r.

99 %

(Dz. U. z 1989 r. Nr 41, poz. 225)

od 22 marca 1989 r.

55 %

(Dz. U. z 1989 r. Nr 16, poz. 84)

od 1 stycznia 1965 r.

8 %

(Dz. U. z 1964 r. Nr 47, poz. 321)

 


Kalkulator odsetek:


Wybierz rodzaj zobowiązania:
Termin płatności zobowiązania:
Dzień uregulowania zobowiązania:
Podaj kwotę:

 


Wynik otwiera się w nowym oknie serwisu Money.pl

Ważne informacje:

 1. Odsetki w skali roku obliczane są wg następującego wzoru:
  O = (W x D x r) / 365

  gdzie:

  O - kwota odsetek
  D - liczba dni zwłoki
  r - stopa odsetek za zwłokę
  W - kwota zaległości

 2. Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu określonym w kalkulatorze jako:
  "Termin płatności zobowiązania"

 3. Odsetki naliczane są do dnia, włącznie z tym dniem, określonym w kalkulatorze jako:
  "Dzień uregulowania zobowiązania"

 4. Końcowa suma odsetek od zaległości podatkowych zaokrąglana jest do pełnych złotych (podstawa prawna: art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199)).