„Przemyślane, Ambitne, Rozsądne, Trafne, Niezawodne i Efektywne Rozwiązania”

Opinie o nas ...
opinie windykacja długów Opole

Niniejszym potwierdzamy, iż z firmą ZDBP PARTNER ściśle współpracujemy w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych. Podczas naszej stałej współpracy powierzono w/w firmie wiele trudnych spraw, z których wszystkie zostały pomyślne zakończenie skutecznym ściągnięciem wierzytelności.
OPTIMUS S.A.

 

Szkolenia ...
windykacja długów Opole

Niniejszym informujemy, iż od marca 2012 roku rozpoczynamy bezpłatne szkolenia w zakresie prewencji windykacyjnej. Szkolenia będą skierowane do osób zatrudnionych w działach księgowości lub windykacyjnych i mają na celu przedstawienie problemów związanych z nierzetelnymi kontrahentami pod kątem ewentualnej przyszłej windykacji.

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami.



windykacja długów Opole

Zespół Doradztwa Biznesowego PARTNER sp. z o.o. jest członkiem Izby Gospodarczej „Śląsk”.



Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-05-23
USD 3,6693 +1,22%
EUR 4,3037 +0,53%
CHF 3,7007 +1,71%
GBP 4,9034 +0,45%
Wspierane przez Money.pl

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-05-23 14:19)
WIG 58116.14 -1,52%
WIG20 2207.85 -1,82%
mWIG40 4458.76 -1,36%
sWIG80 13822.63 -1,05%
WIG-BANKI 7670.95 -1,42%
WIG-BUDOW 2457.35 -1,28%
WIG-INFO 1936.84 -1,09%
WIG-MEDIA 5137.28 -2,37%
WIG-PALIWA 6030.29 -0,63%
WIG-PL - -
WIG-SPOZYW 3879.08 -0,73%
WIG-DEWEL - -
WIG-TELKOM 692.09 +0,26%
Wspierane przez Money.pl

Tablice odsetek

Od kiedy

Wysokość odsetek
(w skali roku)

Rozporządzenie
(podstawa prawna)

od 15 grudnia 2008 r.

13 %

(Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1434)

od 15 października 2005 r.

11,5 %

(Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1662)

od 10 stycznia 2005 r.

13,5 %

(Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 16)

od 25 września 2003 r.

12,25 %

(Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1613)

od 1 lutego 2003 r.

13 %

(Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 137)

od 25 lipca 2002 r.

16 %

(Dz. U. z 2002 r. Nr 117, poz. 1009)

od 15 grudnia 2001 r.

20 %

(Dz. U. z 2001 r. Nr 143, poz. 1612)

od 1 listopada 2000 r.

30 %

(Dz. U. z 2000 r. Nr 90, poz. 996)

od 15 maja 1999 r.

21 %

(Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 429)

od 1 lutego 1999 r.

24 %

(Dz. U. z 1999 r. Nr 7, poz. 52)

od 15 kwietnia 1998 r.

33 %

(Dz. U. z 1998 r. Nr 45, poz. 270)

od 1 stycznia 1997 r.

35 %

(Dz. U. z 1996 r. Nr 151, poz. 713)

od 15 grudnia 1995 r.

46 %

(Dz. U. z 1995 r. Nr 141, poz. 694)

od 1 maja 1993 r.

54 %

(Dz. U. z 1993 r. Nr 33, poz. 148)

od 15 sierpnia 1992 r.

60 %

(Dz. U. z 1992 r. Nr 60, poz. 304)

od 15 września 1991 r.

80 %

(Dz. U. z 1991 r. Nr 82, poz. 367)

od 1 marca 1991 r.

140 %

(Dz. U. z 1991 r. Nr 12, poz. 50)

od 1 grudnia 1990 r.

90 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 478)

od 1 lipca 1990 r.

60 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 41, poz. 241)

od 1 maja 1990 r.

144 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 28, poz. 166)

od 1 kwietnia 1990 r.

216 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 19, poz. 116)

od 1 marca 1990 r.

216 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 11, poz. 70)

od 1 lutego 1990 r.

480 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 25)

od 1 stycznia 1990 r.

720 %

(Dz. U. z 1990 r. Nr 1, poz. 1)

od 1 listopada 1989 r.

120 %

(Dz. U. z 1989 r. Nr 57, poz. 338)

od 16 lipca 1989 r.

99 %

(Dz. U. z 1989 r. Nr 41, poz. 225)

od 22 marca 1989 r.

55 %

(Dz. U. z 1989 r. Nr 16, poz. 84)

od 1 stycznia 1965 r.

8 %

(Dz. U. z 1964 r. Nr 47, poz. 321)

 


Kalkulator odsetek:


Wybierz rodzaj zobowiązania:
Termin płatności zobowiązania:
Dzień uregulowania zobowiązania:
Podaj kwotę:

 


Wynik otwiera się w nowym oknie serwisu Money.pl

Ważne informacje:

 1. Odsetki w skali roku obliczane są wg następującego wzoru:
  O = (W x D x r) / 365

  gdzie:

  O - kwota odsetek
  D - liczba dni zwłoki
  r - stopa odsetek za zwłokę
  W - kwota zaległości

 2. Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu określonym w kalkulatorze jako:
  "Termin płatności zobowiązania"

 3. Odsetki naliczane są do dnia, włącznie z tym dniem, określonym w kalkulatorze jako:
  "Dzień uregulowania zobowiązania"

 4. Końcowa suma odsetek od zaległości podatkowych zaokrąglana jest do pełnych złotych (podstawa prawna: art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199)).