„Przemyślane, Ambitne, Rozsądne, Trafne, Niezawodne i Efektywne Rozwiązania”

Opinie o nas ...
opinie windykacja długów Opole

Niniejszym potwierdzamy, iż z firmą ZDBP PARTNER ściśle współpracujemy w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych. Podczas naszej stałej współpracy powierzono w/w firmie wiele trudnych spraw, z których wszystkie zostały pomyślne zakończenie skutecznym ściągnięciem wierzytelności.
OPTIMUS S.A.

 

Szkolenia ...
windykacja długów Opole

Niniejszym informujemy, iż od marca 2012 roku rozpoczynamy bezpłatne szkolenia w zakresie prewencji windykacyjnej. Szkolenia będą skierowane do osób zatrudnionych w działach księgowości lub windykacyjnych i mają na celu przedstawienie problemów związanych z nierzetelnymi kontrahentami pod kątem ewentualnej przyszłej windykacji.

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami.windykacja długów Opole

Zespół Doradztwa Biznesowego PARTNER sp. z o.o. jest członkiem Izby Gospodarczej „Śląsk”.301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

Terminarz przedsiębiorcy

Jeśli prowadzisz księgę przychodów i rozchodów
do 20 danego miesiąca
płacisz zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni

Jeśli jesteś opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
do 20 danego miesiąca
wpłacasz obliczony przez siebie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za miesiąc poprzedni

Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej
do 7 danego miesiąca
płacisz podatek w formie karty

Jeśli płacisz VAT lub akcyzę
do 25 danego miesiąca
rozliczasz VAT za miesiąc poprzedni
do 25 danego miesiąca rozliczasz akcyzę za miesiąc poprzedni

Jeśli zatrudniasz pracowników na etacie i zleceniu
do 7 danego miesiąca
przekazujesz zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych należności, innych niż ze stosunku pracy, np. z praw autorskich, za miesiąc poprzedni
do 7 danego miesiąca wpłacasz m.in. zryczałtowany podatek od drobnych umów zlecenia za miesiąc poprzedni (należność z jednej umowy nie większa niż w 2000r. - 120zł) z osobami nie będącymi twoimi pracownikami
do 20 danego miesiąca przekazujesz do urzędu skarbowego zaliczki od przychodów pracowników ze stosunku pracy, z pracy nakładczej i z wypłaconych im zasiłków z ubezpieczenia społecznego za miesiąc poprzedni

Terminy wpłacania składek ZUS
do 5 danego miesiąca składkę za miesiąc poprzedni wpłacają państwowe samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze
do 10 danego miesiąca składkę za miesiąc poprzedni wpłacają osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy, opłacający składki wyłącznie za siebie
do 15 danego miesiąca składkę za miesiąc poprzedni wpłacają pozostali płatnicy